РЕЦИКЛИРАЙ, БЪДИ ОТГОВОРЕН!

 

IUEEOИмате стари и непотребни електроуреди и искате да се отървете от тях - НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ В ОБЩИЯ БИТОВ ОТПАДЪК.

Подайте заявка

на тел 0 800 14 100

и се запишете в гравика, за извозване. Нашите мобилни екипи ще дойдат до дома ви и сами ще изнесат уредите БЕЗПЛАТНО. 

Възползвайте се от услугата ни и се погрижете отговорно за електронните си отпадъци.

     

 

ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ ОТ ОБЩИНИ 

В Плевен на 16-то число от всеки месец.
Тел за заявки - 0885 77 00 41

В Габрово на 20-то число от всеки месец.
Тел за заявки – 0885 77 00 41

В Сливен на 11-то число от всеки месец.
Тел за заявки – 0887 77 19 73, 042/ 64 60 23,
044/ 611 262, 044 / 611 261

Във Варна на 18-то число от всеки месец.
Тел за заявки - 0887 77 19 73

В Бургас на 25-то число от всеки месец.
Тел за заявки - 0887 77 19 73

В Стара Загора по заявка / ежедневно.
Тел за заявки – 0 800 14 100, 0887 77 19 73

В Асеновград по заявка / ежедневно.
Тел за заявки – 0 800 14 100

В Девин по заявка. Тел за заявки – 0 800 14 100; 0417 / 8 27 04

В Раднево по заявка / ежедневно.
Тел за заявки – 0 800 14 100, 0887 77 19 73

В Русе на 4-то число всеки месец.
Тел за заявки - 0 800 14 100, 0887 77 19 73

В Пловдив по заявка / ежедневно.
Тел за заявки – 0 800 14 100 / 0885 77 00 41

В Търговище на 21-во число всеки месец.
Тел за заявки – 0 800 14 100, 0887 77 19 73

За територията на Столична община ежедневно има организиран график, по който мобилни екипи извозват от гражданите старите електроуреди. 

Виж още къде в търговската мрежа се приема излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Рециклиране на други опасни отпадъци.